Norit

 

Norit is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat actieve kool produceert. Hun bekendste product is het zwarte Norit-tabletje tegen vergiftiging. Het bedrijf met 1700 werknemers maakt echter veel meer producten gericht op zuivering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfragment ‘Amerikaanse avonturen’

In 1919 vertrekt Sauer voor een jaar naar de Verenigde Staten om daar de mogelijkheden voor NORIT te onderzoeken. Aan deze reis zijn de nodige besprekingen met de commissarissen vooraf gegaan. Op 24 mei 1918 verzoekt commissaris Proost of het niet wenschelijk zou zijn, dat de heer Sauer zoveel mogelijk met ons in correspondentie blijft gedurende zijn reis. Sauer – altijd waakzaam als zijn vrijheid van handelen in gevaar dreigt te komen – geeft direct aan dat er om uiteenlopende redenen geen sprake kan zijn van veel gedachtenwisseling. Hij verzoekt daarom de commissarissen hem een tijdelijke volmacht te verlenen om alle zaken naar eigen goeddunken te regelen. Een wens waaraan wordt voldaan. Sauer zal er goed gebruik van maken.

In de Verenigde Staten begint Sauer aan een eindeloos reizen en rondtrekken7 onderhandelen, het verzorgen van public relations, het opIllaken van contracten, het uitwerken van bestellingen voor NORIT installaties en een onderzoek naar een eigen vestiging~) in de Verenigde Staten. De maanden volgen elkaar op. En naarmate de tijd verstrijkt, hunkeren de commissarissen en directeur Tervooren naar nieuws. Maar au r laat nauwelijks iets van zich horen. Een volmacht is een volmacht rno t l1ij }1 bben gedacht. Op 24 oktober 1919 constateert Tervooren enigszins mistroostig dat Sauer blijkbaar geen vriend van brieven, althans niet van brieven schrijven is.